Modulowy program nauczania technik logistyk

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów działających w oparciu o tą samą podstawę danych. W relacji od środki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program siedzi w środowisku sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) i w klas on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub większy).

Catch Me, Patch Me! Catch Me, Patch Me! . Efektyviausias būdas numesti svorio

Program Optima pracuje wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zaznajomić się z pozostałymi wymaganiami konfiguracji sprzętu internetowego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy poświęcony stanowi dla przeciętnych oraz średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z nowymi elementami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwoli na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu urodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry oraz płace jest następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go złączyć z zespołem Comarch ERP XL, z organizmem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie danych do organizmu Optima pozwala na pewną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z planem Płatnik, co pozwoli na budowanie rozliczeń z ZUSem.