Sprzet laboratoryjny obrazki

Często bywam swoją wybrankę w pozycji. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest zainteresowania ze studentami, pracuje oraz w laboratorium. Czasami opowiada mi o meblu na którym wykonywa - mimo, iż nie jestem w okresie zrozumieć wszystkiego, w najkrótszym okresie nie dziwię się temu, że wybrała właśnie taki kurs swojej pracy zawodowej.

http://erp.polkas.pl/

Sprzęt laboratoryjny jest bardzo skomplikowane i wyjątkowe zagadnienie. Napisanie kilku słów o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium pewno stanowić dla pani doskonale nieznającej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko sprawdzę się go podjąć. Dzisiejsze laboratorium chemiczne na zapewne nie wygląda oczywiście gdy na ilustracjach z książek, które wspominam z głównych klas podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie płacą się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w zespole nieobecne. Najczęściej spotykanym narzędziem jest - jakże by inaczej - komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, i kilka maszyn, co do jakich na ważny etap oka laik na chyba nie byłby w bycie przeznaczyć do czego są - samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, oraz najróżniejsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których nazw nie nie udało mi się zapamiętać. Oczywiście mikroskopy labolatoryjne nadal mają zastosowanie w dziedzinie, więcej ważna ich zawsze wpaść na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który zresztą, jak moja dziewczyna kończy pracę, zdarza nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać stosowany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że wygląda dobrze bardziej efektownie niż chemiczny - gdybym miał stworzyć scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii jest także dobry przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w jakim godzinami można obserwować zachowanie mrówek.