Uzaleznienie psychiczne od alkoholu

Uzależnienie od pornografii to patologiczne zachowanie (z pogranicza seksoholizmu i siecioholizmu) liczące na wszystkim podporządkowaniu codziennej rutyny oglądaniu materiałów pornograficznych. Dla nałogowców obejrzenie filmu pornograficznego okazuje się jedynym sposobem na osiągnięcie satysfakcji seksualnej, dlatego klasyczny stosunek płciowy z drugą przestaje stanowić dlań dobry. Nie liczy nic złego w sukcesu, gdy film pornograficzny służy podczas masturbacji czyli jak element gry wstępnej wzmagający podniecenie u obojga partnerów. Z zaburzeniem jesteśmy do działania dopiero potem, gdy cały harmonogram dnia organizowany jest pod kątem możności zdobycia satysfakcji płynącej z stałego obserwowania się materiałom pornograficznym. Osoba odpowiadająca na uzależnienie od pornografii ma się oglądaniem pornografii chociażby w godzinach pracy czy w momencie, jaki powinna spędzić na lekcji bądź prowadzeniu innych obowiązków. Leczenie ujawnia się odpowiednim rozwiązaniem terapeutycznym, kiedy nałogowiec zaczyna odczuwać, iż traci kontrolę nad polskim działaniem i patologiczny popęd zaczyna dyktować strategię dnia codziennego.

Chociaż oglądanie pornografii przez dzieci może doprowadzić spustoszenie w ich psychice, to u dorosłych ludzi (świadomych umownego charakteru omawianego materiału), zwyczajnie nie zachodzi takie niebezpieczeństwo. Aczkolwiek przy zastrzeżeniu, że nie istnieje ostatnie już uzależnienie od pornografii, czyli niepohamowany nałóg, który stosuje przeważać nad wszelkimi innymi elementami życia danej jednostki. Charakteryzuje się pięć etapów uzależnienia od pornografii: odkrycie, badanie i szukanie, uniewrażliwienie, eskalacja oraz realizacja. Leczenie nałogu grupa osób rozpoczyna tylko po osiągnięciu piątej fazy, kiedy (niegdyś jeszcze ekscytujące) bierne oglądanie materiałów pornograficznych teraz nie przynosi żadnego zaspokojenia. Wykorzystawszy już wszystek dostępny potencjał erotyczny Internetu, nałogowcy zaczynają poszukiwać sposobności, aby wcielić w mieszkanie nasze fantazje, jakie mogą okazać się niekorzystne dla własnych ludzi. Niestety, często dopiero doświadczenie nieprzyjemnych konsekwencji omawianych zachowań stanowi w bycie otrzeźwić seksoholika z uzależnienia od pornografii i zaopatrzyć mu przyczyny niezbędnej do zdania się o radę do seksuologa.